Quả Lựu đỏ có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Punica granatum L Punicaceae (Lựu)

Quả Lựu Đỏ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Quả Lựu Đỏ mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Quả Lựu Đỏ dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Quả Lựu đỏ có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Punica granatum L

Quả Lựu Đỏ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Quả Lựu Đỏ mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Quả Lựu Đỏ dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Lựu, An thạch lựu, Mác lìu (Tày)

Tên khoa học: Punica granatum L. Họ: Punicaceae (Lựu)

Công dụng:  Ly, ỉa chảy (Vỏ sắc uống). Sán (Rễ sắc uống).

#Luu #Qualuu


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi