Mã đề, Rau mã đề, lá mã đề có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Plantago major L Plantaginaceae (Mã đề)

Mã đề, rau mã đề, lá mã đề có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mã đề, rau mã đề, lá mã đề mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mã đề, rau mã đề, lá mã đề dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Mã đề, Rau mã đề, lá mã đề có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Plantago major L

Mã đề, rau mã đề, lá mã đề có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mã đề, rau mã đề, lá mã đề mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mã đề, rau mã đề, lá mã đề dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mã đề, Xa tiền, Xu ma, Nhã én dứt (Thái), Su mà (Tày), Nằng chấy mía (Dao)

Tên khoa học: Plantago major L. Họ: Plantaginaceae (Mã đề)

Công dụng: Lợi tiểu, ho (cả cây sắc uống). Bỏng (cả cây nấu cao bôi). ỉa chảy, ho có đờm (Hạt sắc uống).

#Caymade #Made #Xatientu


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi