Cây tầm bóp đực có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Solanum nigrum Solanaceae (Cà)

Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây tầm bóp đực có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Solanum nigrum

Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Tầm Bóp Đực, Rau Tầm Bóp dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Lu lu đực, thù lu đực, Cà đen, Nụ áo, Quả độc, Nhờ ất (Kdong), Tầm bóp đực

Tên khoa học: Solanum nigrum L. Họ: Solanaceae (Cà)

Công dụng: Ho, nhuận tràng, lợi tiểu, trĩ, đau gan (Lá sắc uống). Sưng tấy (la hơ nóng đắp) .

#Luluduc #caytambop #tambopduc

 


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi