Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt có tác dụng chữa trị bệnh gì? Euphorbiaceae (Thầu dầu)

Sán, ỉa chảy (Bột đỏ bao quanh quả). Giang mai, phù thũng, viêm loét dạ dày (Vỏ rễ). Sán dây (Lá, quả).
Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt có tác dụng chữa trị bệnh gì?

Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mọt, Kamala, Cánh kiến, Rùm nao, Thuốc sán, Dù mào reo điẳng (Dao)
Tên khoa học: Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg. Tên đồng nghĩa: Croton philippinense Lam. Họ: Euphorbiaceae (Thầu dầu)
Công dụng: Sán, ỉa chảy (Bột đỏ bao quanh quả). Giang mai, phù thũng, viêm loét dạ dày (Vỏ rễ). Sán dây (Lá, quả).
#Mot #Rumnao