Cây Lúa có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Oryza sativa Poaceae (Lúa)

Lúa, Cây Lúa có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Lúa, Cây Lúa mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Lúa, Cây Lúa dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây Lúa có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Oryza sativa

Lúa, Cây Lúa có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Lúa, Cây Lúa mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Lúa, Cây Lúa dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Lúa tẻ, Ngạnh mễ, Khẩu chăm (Tày), Ba té (Bana), Còi (Kho)

Tên khoa học: Oryza sativa L. Họ: Poaceae (Lúa)

Công dụng: Giải độc, ỉa chảy (Hạt rang vàng sắc uống). Cảm cúm (Cám rang đánh gió).

#Caylua #Lua


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi