Cây lõi liền có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Stephania longa Lour Menispermaceae (Tiết dê)

Cây lõi tiền có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây lõi tiền mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây lõi tiền dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây lõi liền có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Stephania longa Lour

Cây lõi tiền có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây lõi tiền mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây lõi tiền dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt:Lõi tiền, Dây lõi tiền, Dây mối, Phấn cơ đốc, Đại cung đằng, xạ chen

Tên khoa học: Stephania longa Lour. Họ: Menispermaceae (Tiết dê)

Công dụng: Thuốc thông tiểu, phù nề (cả cây). Chữa trĩ, lậu (Rễ).

#Cayloitien #Dayloitien #Loitien

 


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi