Cây Lộc Vừng có tác dụng chữa trị bệnh gì? |Barringtonia acutangula Lecythidaceae (Lộc vừng)

Cây Lộc Vừng có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Lộc Vừng mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Lộc Vừng dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây Lộc Vừng có tác dụng chữa trị bệnh gì? |Barringtonia acutangula

Cây Lộc Vừng có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Lộc Vừng mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Lộc Vừng dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Lộc vừng, Ngọc nhị, Tam lang, Cây vừng, Cây Chiếc

Tên khoa học: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. Họ: Lecythidaceae (Lộc vừng)

Công dụng: Công dụng: Đau bụng, ỉa chảy (Vỏ sắc uống). Ho, hen (Quả).

#Caylocvung #Locvung

 


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi