Cây Lệ Dương | Tác dụng của cây lệ dương, cây tai đất là gì? Orobanchaceae (Lệ dương)

Công dụng: Quai bị, vết thương (cả cây giã đắp).Bổ máu (cả cây ngâm rượu).
Cây Lệ Dương | Tác dụng của cây lệ dương, cây tai đất là gì?

Tên tiếng Việt: Lệ dương, Tai đất

Tên khoa học: Aeginetia indica L.

Họ: Orobanchaceae (Lệ dương)

Công dụng: Quai bị, vết thương (cả cây giã đắp).Bổ máu (cả cây ngâm rượu).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi