Cây cỏ ban lá dính có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Hypericum sampsonii Hance Hypericaceae(Nọc sỏi)

Cây cỏ Ban lá dính có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây cỏ Ban lá dính mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây cỏ Ban lá dính dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây cỏ ban lá dính có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Hypericum sampsonii Hance

Cây cỏ Ban lá dính có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây cỏ Ban lá dính mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây cỏ Ban lá dính dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Lưu ký nô, Nguyên bảo thảo, Thanh thiên, Cỏ ban, Ban lá dính, Xuyên tâm thảo

Tên khoa học: Hypericum sampsonii Hance. Họ: Hypericaceae(Nọc sỏi)

Công dụng: Thông kinh, chữa kinh nguyệt không đều, lỵ, ho, đái ra máu, chảy máu cam, thổ huyết (cả cây sắc uống). Bổ, nhức mỏi, phong tê thấp (Rễ sắc uống).

#Caycoban #Luukyno #Banladinh


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi