Cây Bóng nước có công dụng tác dụng chữa trị bệnh gì | Impatiens balsamina L Balsaminaceae

Công dụng: Chữa rắn cắn, sưng tấy (cả cây giã đắp). Làm máu lưu thông (Hạt). Phong thấp, bị thương sưng đau (cả cây). Hạt chữa kinh nguyệt bế tắc, khó đẻ, u khối tân sinh, nấc nghẹ, hóc xương.
Cây Bóng nước có công dụng tác dụng chữa trị bệnh gì | Impatiens balsamina L

Công dụng và liều dùng

  • Cây bóng nước được ghi trong “Bản thảo cương mục” với tên phượng tiên, hạt bóng nước được ghi trong “Cứu hoang bản thảo” Với tên “ Cấp tính tử”.
  • Tác dụng khử phong thấp, hoạt huyết, chỉ thống, thường dùng chữa phong thấp, bị thương sưng đau, rắn rết cắn. Ngày uống từ 4 đến 12g dưới dạng thuốc sắc. Dùng ngoài không kể liều lượng. Sách cổ nói phụ nữ có thai không dùng được
  • Hạt có tác dụng giáng khí, hành ứ, thường dùng chữa kinh nguyệt bế tắc, đẻ khó, nấc nghẹn, hóc xương. Ngày dùng 3 lần,mỗi lần 4-6g dưới dạng thuốc bột hay viên.
  • Lá được nhân dân dùng nấu nước gội đầu làm cho tóc mọc tốt.