Cây Bỏng nẻ, Bỏng nổ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? | serissa foetida, serissa japonica Rubiaceae (Cà phê)

Công dụng: Chữa ỉa chảy, sưng tấy, giải độc, viêm gan vàng da (Rễ).
Cây Bỏng nẻ, Bỏng nổ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? | serissa foetida, serissa japonica

Tên tiếng Việt: Bỏng nẻ, Bỏng nổ, Mãng thiên hương, Co cáng pa (Thái)

Tên khoa học: Serissa foetida (L. f.) Poir. – Lycium foetidum L.f.

Họ thực vật: Rubiaceae.

Công dụng: Chữa ỉa chảy, sưng tấy, giải độc, viêm gan vàng da (Rễ).

Phân bố: Cây trồng làm hàng rào, làm cảnh.